Regulamin newslettera

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI I USŁUGI CYFROWEJ

(REGULAMIN NEWSLETTERA)

 

Wersja dokumentu 01
Data obowiązywania 1 stycznia 2023

 

 

 

 

Regulamin, który właśnie czytasz, dotyczy udostępnienia Treści cyfrowej w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego i/lub dostępu do szkolenia online i/lub Usługi cyfrowej w ramach naszego newslettera. Określa także zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i/lub Usługi cyfrowej.

W celu korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej nie musisz udostępniać nam swoich danych osobowych, możesz dokonać zakupu dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej. Więcej szczegółów dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie Treści lub Usługi cyfrowej odpłatnie znajdziesz w regulaminie sprzedaży osadzonym na naszej stronie internetowej.

 

Skontaktuj się ze nami! Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści tego Regulaminu, skontaktuj się z nami adresem email: [email protected] oraz numer telefonu: 452 246 901.

Informujemy Cię, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected]. Jest nim Katarzyna Krzywicka, ul. Mickiewicza 64/30, 01-650 Warszawa.

 

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową? Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego i/lub dostępu do szkolenia online i/lub Usługę cyfrową oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: Slowbiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, 15-215 Białystok,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961026, NIP 5423445226, REGON 521288294.
Kogo dotyczy ten Regulamin? Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

 

 

 

 

Wyjaśnienie definicji:

Oznacza dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej; Treść cyfrowa
Oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzania, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych; Usługa cyfrowa
Oznacza pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej; Cena
Niniejszy dokument; Regulamin
Odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich, tj.:

●       komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (tablet, telefon komórkowy),

●       dostęp do poczty elektronicznej,

●       aktywny adres e-mail,

●       klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

●       dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;

Minimalne wymagania techniczne

 

 

 

Ogólne warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej

1.      W ramach zapisu do newslettera możesz od nas otrzymać prezent w postaci Treści lub Usługi cyfrowej, np. dostępu do szkolenia, ebooka czy innego cennego dla Ciebie materiału cyfrowego. Nie jest to jednak regułą, czasami udostępniamy zapis do newslettera bez otrzymania prezentu, a głównym powodem zapisu do newslettera jest jak zawsze u nas merytoryczna treść otrzymywana od nas regularnie prosto do Twojej skrzynki.

2.      Jeśli w miejscu, gdzie zapisujesz się do newslettera, oferujemy Ci prezent, to pamiętaj, że nie musisz zapisywać się do newslettera, aby otrzymać dostęp do prezentu, tj. Treści lub Usługi cyfrowej. Aby otrzymać Treść cyfrową lub Usługę cyfrową udostępnianą przez nas za pośrednictwem newslettera, możesz uzyskać do niej dostęp niezwłocznie zapisując się do naszego newslettera i przekazując nam w ramach newslettera Twoje imię oraz adresu e-mail, po czym udostępnimy Ci Treść cyfrową lub usługę cyfrową na podany przez Ciebie adres e-mail przy zapisie. Jeśli jednak nie chcesz zapisać się do naszego newslettera, możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisu do naszego newslettera poprzez dokonanie zapłaty Ceny 79,99 zł brutto tytułem otrzymania dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.

3.      Informacja o możliwości udostępnienia Ci prezentu w postaci Treści lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera jest wskazana na formularzu zapisu osadzonego na naszej stronie. Przy braku informacji o możliwości udostępnienia Ci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera możesz zapisać się na nasz newsletter i subskrybować go.

4.      W ramach newslettera wysyłamy treści edukacyjne, raporty branżowe, informacje o nowych wpisach blogowych, nowych materiałach video oraz informacje handlowe o naszych produktach cyfrowych dostępnych na stronach internetowych, w celu marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów.

5.      Zapisując się do newslettera udzielasz nam zgody na przetwarzania Twoich danych, w tym Twojego imienia oraz Twojego adresu email w celu wysyłki newslettera na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz w Polityce prywatności i plików cookies osadzonej na naszej stronie internetowej. .

6.      Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego na naszej stronie internetowej. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się na naszej stronie internetowej okienka tzw. pop-up, poprzez zapis na dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. strona lądowania) lub poprzez formularz zapisu osadzony w treści naszej strony internetowej.

7.      Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu email (mechanizm double opt-in).

8.      Jeśli nie potwierdzisz adresu email, nie udostępnimy Ci Treści i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera.

9.      Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.

10.    Treść cyfrowa wysyłana jest poprzez przesłanie na podany przez Ciebie adres e-mail aktywnego linka z dostępem do Treści cyfrowej. Usługa cyfrowa dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Ciebie wiadomości.

11.    W celu korzystania bez ograniczeń z Treści i/lub Usługi cyfrowej konieczne jest spełnienie Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie. Minimalne wymogi techniczne są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przez nas Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, tj.:

·       komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

·       dostęp do poczty elektronicznej;

·       aktywny adres e-mail;

·       klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

·       dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;

11.    Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne warunki odpłatnego udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

1.      Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz udostępnić nam swoich danych i subskrybować naszego newslettera możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez zapłatę Ceny, tj. kwoty 79,99 zł brutto.

2.      Odpłatny dostęp do Treści lub Usługi cyfrowej może być dostępny z poziomu naszego sklepu online lub może nastąpić poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail z prośbą o uzyskania odpłatnego dostępu w formie zamówienia indywidualnego na nasz adres e-mail.

3.      W takim wypadku napisz do nas wiadomość na adres e-mail wskazany na początku tego Regulaminu w celu złożenia takiego zamówienia.

4.      W wiadomości zwrotnej otrzymasz od nas drogą elektroniczną regulamin sprzedaży w postaci aktywnego linku lub regulamin sprzedaży przesłany w formie załącznika do wiadomości.

5.      Wraz z regulaminem przedstawimy Ci także obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz innych ustaw, jeśli Cię dotyczy wraz z fakturą VAT.

6.      Po zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym niezwłocznie prześlemy Ci dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w formie aktywnego linka lub w innych sposób, o którym zostaniesz wcześniej poinformowana/poinformowany.

7.      Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu online lub poprzez akceptację regulaminu w formie wiadomości e-mail.

 

 

 

 

Usługa newsletter

1.      Newsletter prowadzimy z możliwością udostępnienia Ci Treści lub Usługi cyfrowej, jak również bez udostępniania Ci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Informacja, czy zapisujesz się do newslettera i otrzymasz od nas Treść lub Usługę cyfrową jest wskazana na formularzu zapisu osadzonego na naszej stronie.

2.      Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.

3.      Pamiętaj by potwierdzić subskrypcję newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości (mechanizm double opt – in).

4.      Dostawcą usługi newsletter jest ConvertKit LLC (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki)

5.      Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://convertkit.com/privacy.

6.      Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Serwery dostawcy usługi newsletter znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zatem zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zatem oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

7.      Dostawca usługi newsletter będzie przetwarzał Twoje dane w sposób bezpieczny wykorzystując odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia celem ochrony Twoich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i ich zniszczeniem biorąc pod uwagę ryzyko związane z ich przetwarzaniem.

8.      Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (tj. art. 6 lit. a RODO), oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

9.      Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas.

10.    W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów, ale Twój adres nadal będzie dostępny w systemie służącym do wysyłki newslettera.

11.    Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linka z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych interes. W tym wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ten sposób – napisz do nas wiadomość na adres podany w tym Regulaminie.

12.    W celu rezygnacji z usługi newslettera może także napisać do nas wiadomości na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie, wtedy my jako administrator Twoich danych usuniemy Cię z listy subskrybentów z poziomu programu do wysyłki newslettera.

13.    Twoje dane są przechowywane w systemie dostawcy usługi newsletter, który służy do wysyłki newslettera. Dostawca usługi newsletter ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu przetwarzam.

14.    Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę także przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia lub osobom trzecim które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach  naszego newslettera.

15.    Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

16.    Pamiętaj jednak prosimy o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

17.    Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

18.    Przekazany nam adres e-mail przechowywany w systemie do wysyłki newslettera może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta.

19.    Informujemy Cię jednak, że platforma Meta wdrożyła odpowiednie procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail.

20.    Strony zapisów, w tym formularze zapisów, także w formie pop – up są tworzone z wykorzystaniem systemu do wysyłki newslettera.

21.    Dostawca usługi newslettera zapewnia funkcje analityczne i statystyczne zbierając informacje dotyczące m.in. liczby wyświetleń konkretnych stron.

22.    Więcej informacji na temat pozyskiwanych danych możesz przeczytać korzystając ze strony internetowej dostawcy usługi newsletter.

23.    Przetwarzanie danych w ramach newslettera nie powoduje po naszej stronie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i wpływający bezpośrednio na Twoje prawa i obowiązki, przy czym w ramach profilowania możemy kierować do Ciebie treści zgodne z Twoimi zainteresowaniami tak by treści, które otrzymujesz były dla Ciebie jak najbardziej przydatne.

 

 

 

 

 

 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 1.      Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie Twojej zgody.

2.      W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

3.      Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

4.      Pamiętaj prosimy, że po wycofaniu Twoje zgody nadal Twoje dane będą przechowywane w systemie do wysyłki newslettera.

5.      W tym wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres email był zapisany do naszej bazy newsletter.

6.      Twoje dane będą przechowywane do czasu, w którym organ nadzorczy może dokonać kontroli prawidłowość procesu przetwarzania danych przez nas danych w związku z usługą newsletter.

 

 

 

 

 

Prawa podmiotu danych

1.      W dowolnej chwili możesz napisać na podany przez nas adres e-mail w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

2.      RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·       Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

·       Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

·       Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

·       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania.

·       Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

·       Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

·       Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.      Pamiętaj, , że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

1.      Umożliwiamy Ci kontakt z nami w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie lub w poprzez wiadomość e-mail.

2.      Dane jakie przekazujesz nam w ramach formularza kontaktowego, tj. Twój e-mail, numer zamówienia, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.

3.      Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

5.      Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji możemy archiwizować.

6.      Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

1.      Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

2.      Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).

3.      Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz naszej strony internetowej.

4.      Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

5.      Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

a)      wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych tj. Facebook, Youtube, Twitter i LinkedIn;

b)      narzędzia analityczne i marketingowe, tj. Meta Piksel (dawniej Facebook Piksel), Google Analytics.

 

 

 

 

 

 

Meta Piksel (dawniej Facebook Piksel),

1.      To narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

2.      Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca (Meta) może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

3.      Meta Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych działań marketingowych, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.

4.      Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142;

5.      Całość naszego obowiązku informacyjnego dotyczącego naszej obecności na platformie Meta udostępniliśmy tutaj: https://www.facebook.com/slowbizpl/about_privacy_and_legal_info.

 

 

 

 

 

Materiały video i pliki cookies

1.      Umieszczamy na naszej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo.

2.      W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.

3.      Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

 

 

 

 

 

Nota prawna

1.      Udostępniana Treści cyfrowa i/lub Usługa cyfrowa ma charakter edukacyjny i nie stanowi oraz nie zastępuje indywidualnej porady eksperckiej.

2.      Udostępnione treści stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego.

3.      Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

4.      Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

 

 

 

 

 

Procedura reklamacyjna

1.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do nas na podany adres e-mail –[email protected].

2.      Każdą reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni, odpowiadając na nią również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.      Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

4.      Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5.      Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 

 

Twoje obowiązki

1.      Jako osoba korzystająca z tej strony jesteś zobowiązana/zobowiązany do:

a)      podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych;

b)      korzystania z treści, usług i funkcjonalności udostępnianych przez stronę w sposób niezakłócający funkcjonowanie strony oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych użytkowników strony;

c)      niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d)      nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e)      niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych;

f)      niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie.

 

 

 

 

 

Zmiana Regulaminu

1.     Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z powodów wskazanych poniżej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia.

2.     Regulamin może ulec zmianie z powodu:

a)      konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;

b)      wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakres lub charakteru;

c)      zmiany warunków technicznych świadczenia usług;

d)      zmiany zakresu naszej działalności i zmian organizacyjnych naszego przedsiębiorstwa;

e)      korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego charakteru.